Zamestnávate viac ako 19 ľudí a neplníte povinný podiel zamestnancov so zdravotným postihnutím?

Využite možnost náhradného plnenia odoberaním mojich služieb!

U Š E T R Í T E !!!

Povinný odvod za neplnenie je vyšší!

 HOME

 

Podľa § 63, ods.1 písmeno d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, zamestnávateľ je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov.

 

Podľa § 64, ods.1 Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

 

Podľa § 64, ods.5 Výška zákazky na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je 0,8-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. (1065 € za rok 2019)

 

Podľa § 65, ods.1 Zamestnávateľ, ktorý nezamestnáva určený povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný odviesť na účet úradu za každého občana, ktorý mu chýba do splnenia povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím, odvod vo výške 0,9-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve. (1198 € za rok 2019)


Na stiahnutie: Ponuka